Φωτογραφικός εξοπλισμός

ΠΕΡΙΟΔΟΣΜΗΧΑΝΗ ΣΧΟΛΙΟ
05/2007 - Canon EOS 5D Φωτογραφικό όνειρο
01/2005 - 04/2007 Canon EOS 20D Πολύ καλή μηχανή, νέα εποχή για μένα
03/2003 - 12/2005 Nikon Coolpix 5000 Πολύ καλή για την εποχή της